Het ZorgTestament

Als uw kind ouder wordt weet u dat mensen handvatten nodig hebben om met uw kind om te gaan.

Als u zelf ouder wordt is het fijn als mensen die de zorg voor uw kind overnemen, dat doen vanuit uw gedachten en opvattingen. En - vooral later - ook om te weten welke zaken u belangrijk vond, welke koers u voor ogen had. Daarnaast zijn er praktische zaken om over na te denken en te regelen. Lees meer...

U gaat dagelijks om met uw kind en weet daarom hoe hij/zij reageert, blij of bedroefd is, welke dingen zij/hij graag doet. Wanneer de zorg moet overgedragen worden aan anderen, dan weet u ook, dat zij handvatten nodig hebben om met uw kind om te gaan.
Dan is het fijn en geruststellend, dat dat gebeurt vanuit uw gedachten en opvattingen. En dat mensen - ook later - weten welke zaken belangrijk zijn en welke koers u voor ogen had. En ook zijn er praktische zaken om over na te denken en te regelen. Een impressie doet u op als u kijkt naar de video van Gabie die ervaring heeft met het ZorgTestament. Zij vertelt over haar praktijk ervaring met het ZorgTestament.

Lees meer...

Het ZorgTestament

Netwerk Rondom organiseert een introductie workshop waarin u uitleg krijgt over het ZorgTestament en in het bijzonder over de 12 verschillende domeinen.

Samen met andere ouders verkent u de verschillende domeinen, onderzoekt de relevantie en wat u er eventueel mee zou willen doen. Uw persoonlijke antwoorden kunt u verwerken in een handig diagram, zodat u in éën oogopslag uw eigen situatie in beeld krijgt. Tevens krijgt u een werkboek waarmee u thuis verder kunt.

Lees meer...

Introductie workshop ‘ZorgTestament’

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer

Gabie Conradi
netwerk coach

Als moeder van de verstandelijk beperkte Dirk is zij praktisch ingesteld en door haar talent om te regelen weet zij dat ook blijvend vorm te geven.

Lees meer

Marian Geling
Projectleider

Zij brengt graag haar jarenlange ervaring als ontwikkelaar en verbinder in. Ontwikkelaar van initiatieven waarbij vrijwilligers het verschil uitmaken, zoals de SESAM Academie en Studentplus (Fontys). 

Lees meer