18 februari 2019 in Utrecht | Workshop ‘ZorgTestament’

Bijzondere samenwerking tussen vereniging Angelman Syndroom Nederland en Stichting Netwerk Rondom. Ouders van kinderen met een (ernstig) verstandelijke be-perking stellen zich vaak de vraag “hoe moet het met mijn kind als ik er niet meer ben?”. Een confronterende vraag, die u zich wellicht zo nu en dan stelt. Een vraag waarover u liever niet nadenkt, maar waarmee u misschien toch wel een keer mee aan de slag moet of wilt gaan.

U bent niet de enige ouder met deze vraag. Zo’n tien jaar geleden stelde een aantal ouders uit de omgeving van Eind-hoven zich ook die vraag. Ze zijn bij elkaar gaan zitten en zijn op een structurele manier aan de slag gegaan met het zoe-ken naar antwoorden. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Netwerk Rondom met als doel het continueren van de zorg voor uw kind als u dat niet meer kunt. Er is een plan van aanpak gemaakt voor het bouwen van een levens-bestendig netwerk voor uw kind met als eerste stap het op-stellen van een zogenaamd “ZorgTestament”.

Een ZorgTestament bestaat uit 12 verschillende domeinen. Per domein brengt u de situatie van uw kind in beeld. Het begint de vraag “wie ben ik”, het eerste domein waarin u meer vertelt over uw kind en het eindigt met “wie ken ik” het laatste domein waarin u het netwerk van uzelf en van uw kind in kaart brengt. Daartussen komen allerlei andere onderwerpen aan bod variërend van wonen, tot vrije tijd, dagbesteding en bewindvoering en erven en schenken.

Het ZorgTestament is een dynamisch document. Het is een momentopname: het geeft een weergave van de situatie van uw kind op dat moment. Dat is voor anderen die op een gegeven moment taken van u gaan overnemen heel erg prettig. Zij krijgen meer inzicht in uw kind en in uw gedach-tegang. Het is ook een document waarmee u al op hele jonge leeftijd van uw kind kunt beginnen omdat het hand-vatten geeft om andere mensen al van jongs af aan te be-trekken bij het leven van uw kind.

Ouders die met de methode van de Stichting Netwerk Rondom aan de slag zijn gegaan zijn zeer positief. Reden voor het bestuur van de vASN in gesprek te gaan met deze stichting. Dit heeft geleid tot een presentatie tijdens de 18+ bijeenkomst op 1 december j.l. De daar aanwezigen hebben het verhaal met veel interesse aangehoord. Een aantal ou-ders heeft aangegeven met het ZorgTestament aan de slag te willen gaan.

De Stichting Netwerk Rondom organiseert daarom een workshop speciaal voor leden van de vASN. In deze work-shop krijgt u uitleg over het ZorgTestament en in het bijzon-der over de 12 verschillende domeinen. Van elk domein vult u vervolgens in of het voor u relevant is en of u al iets hebt geregeld. Al uw antwoorden worden verwerkt in diagram, zodat u in een oogopslag uw situatie in beeld krijgt. Tevens krijgt u een werkboek waarmee u thuis verder kunt.

Er worden twee workshops georganiseerd in Utrecht (Lage Weide, goed bereikbaar met de auto) op:
- maandag 18 februari van 19.30 - 22.00 uur

De kosten voor deelname zijn € 50,- per ouderpaar. Leden van de vASN krijgen deze kosten na deelname vergoed door de vereniging en kunnen ter plekke hiervoor een declaratieformulier invullen.

Per workshop kunnen maximaal 6 ouderparen mee doen.
Een workshop gaat door als er minimaal 4 ouderparen zijn.
Natuurlijk kunt u ook alleen komen.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u a.u.b. aangeven op welke data u kunt. U ontvangt dan zo spoedig de details over locatie e.d.

UItnodiging in PDF bestand

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer