SAMEN Samen sterk in doen, samen sterk in verbinden'

Nieuwsbrief september 2019 vanuit platvorm VG. 
Lees meer: 
https://mailchi.mp/4f462e1a79fb/nieuwsbrief-3-2019

Hieronder kort wat erin voorkomt:

SAMEN
Samen sterk in doen, samen sterk in verbinden'

25 november info-avond over de nieuwe WMCZ
Platform VG Zuidoost-Brabant organiseert 25 november 2019 een bijeenkomst over de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz). Jaap Zwitser zal de cliëntenraden van zorgorganisaties in onze regio informeren over de veranderingen, nuttige tips delen en in gesprek gaan met deelnemers aan de avond.

Steunwiel bewijst: voor-en door mensen met een LVB
De groep enthousiaste, zelfstandig wonende mensen met leermoeilijkheden, genaamd `Steunwiel’, is zeer actief met het organiseren van interessante en nuttige thema-avonden.

21 augustus vond de goed bezochte thema-avond ‘Dating’ plaats.

Bijeenkomst `De wereld van laaggeletterdheid’
Wist u dat 1 op de 9 Nederlanders moeite heeft met lezen en schrijven en dat 65% daarvan Nederlands als moedertaal heeft? Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking ligt dit percentage nog een stuk hoger. Dit maakt het dagelijks leven voor deze groep mensen soms erg ingewikkeld.

Ervaringsdeskundige Steunwiel in beeld!
Tom is als ervaringsdeskundige verbonden aan Steunwiel, een initiatief van het Platform VG Zuidoost-Brabant dat als doel heeft om de positie van burgers met een licht verstandelijke beperking en hun directe omgeving te versterken. “Ik wil helpen.

`Wie zorgt er voor mijn kind als ik dat niet meer kan?’
Deze vraag stellen de meeste ouders met een (verstandelijk) beperkt kind zichzelf wel eens. Dit is het verhaal over de ‘zorgen’ van de ouders van Jurgen.

Werken aan VN-verdrag voor mensen met beperking
Eind 2018 heeft een 15-tal belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking een manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit manifest wordt gevraagd om een specifieke uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Aanbieding sticker ‘Totaal onbegrijpelijk’
André Verburg van de staatsraad (afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) heeft samen met de Eindhovense wethouder Monique List een akkoord ondertekend voor de campagne `Direct Duidelijk’. Deze campagne moet zorgen voor heldere communicatie.

Wil je wijzigen hoe je deze emails ontvangt?
Update je voorkeuren of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Bron: https://mailchi.mp/4f462e1a79fb/nieuwsbrief-3-2019

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer