21 maart bijeenkomst: Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan? En hoe organiseer ik dat?

 

Inleiding:
‘Wie zorgt er voor mijn kind als ik er niet meer ben’ is een vraag waar veel ouders met een (volwassen) kind met ernstig meervoudig beperkingen van wakker kunnen liggen. Netwerk Rondom helpt door samen met ouders een ZorgTestament te maken. Allerlei onderwerpen komen daarbij langs. Het sociale netwerk is daarbij misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp van gesprek. In presentaties en workshops komen heel veel vragen en mogelijke antwoorden aanbod.

Bijeenkomst op zaterdag 21 maart 2020

Voor ouders en verwanten aangesloten bij EMB Nederland, CP Nederland, Sien en KansPlus

Locatie: ’t Lichtpunt / Abrona,
Maanlaan 4, 3712 XJ Huis ter Heide

Programma:
10.30 – 11.00 uur Ontvangst, koffie en thee staan klaar
11.00 – 11.50 uur Rick Brink – minister van gehandicaptenzaken interviewt vertegenwoordigers van CP Nederland, Sien, EMB Nederland, KansPlus en het ministerie van VWS
11.50 – 12.30 uur Netwerk Rondom - Hoe het ZorgTestament kan helpen bij het vinden van antwoord op de vraag ‘wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?’ Inleiding door Marian Geling
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.55 uur Keuze uit 3 workshops
14.55 – 15.00 uur Centrale afsluiting
15.00 – 16.00 uur Napraten en borrel

Informatie over de workshops:
Wettelijke vertegenwoordiging
Welke vormen zijn er, wat heeft u nu geregeld, wat gaat en moet u in de toekomst regelen en – zeker zo belangrijk – waar en hoe vindt u de juiste personen aan wie u de wettelijke vertegenwoordiging wilt overdragen. Handvatten, tips en suggesties waarmee u uw eigen zoekstrategie vorm kunt geven.
Door Geert Benjamins en Gabie Conradi (Netwerk Rondom). Gabie en Geert zijn beiden ouders van een zorgintensief kind.
Meer mensen leren kennen
Als we praten over het netwerk van iemand met een beperking denken we in eerste instantie aan de familie en vrijwilligers. In deze workshop wordt gekeken hoe uw zoon of dochter mogelijk nog meer mensen kan leren kennen. Daarbij staat wie hij/zij is centraal (en niet welke beperking hij/zij heeft). Er wordt gedacht vanuit sociale rollen. Wat zijn dat en hoe kun je die gebruiken om het netwerk te versterken en/of te vergroten.
Door Wil Molenaar (Netwerk Rondom) en een gebruiker van deze aanpak

Het ZorgTestament
Hoe maak je nou zo’n ZorgTestament, waarom zou je het maken en voor wie? Wat neem je wel op en wat niet, wat doe je met bestaande plannen? Hoe zorg je dat het document bij de tijd blijft en dat het gebruikt wordt? En welke ondersteuning kan Netwerk Rondom bieden? Vragen waarmee u in deze workshop aan de slag gaat onder begeleiding van de projectleider en met hulp van een ouder en een vrijwilliger van Netwerk Rondom. Ook is er ruimte om tips en adviezen met elkaar te delen.
Door Marian Geling (projectleider), een ouder en een vrijwilliger van Netwerk Rondom

Praktische informatie:
De locatie is met openbaar vervoer goed bereikbaar (bushalte op 5 minuten loopafstand). Er zijn genoeg parkeerplaatsen aanwezig.
Deelnamekosten
€ 10 per persoon.
Dit graag contant bij binnenkomst te voldoen.
Opgave voor deelname
Er is maximaal plaats voor 70 mensen, dus geef u snel op.
Tot uiterlijk donderdag 12 maart bij het secretariaat van Sien via het online aanmeldformulier.

Graag bij de aanmelding doorgeven:
• workshopkeuze
• van welke organisatie je lid bent
• wensen m.b.t de lunch (allergieën, diëten)
U ontvangt ongeveer een week van te voren een bevestiging per e-mail.

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer