Health Innovation School Brabant opent in 2020 haar deuren.

Na een geslaagde regionale Zuid-West-Nederland editie in 2019 gaan oude en nieuwe partners hun krachten bundelen om toekomstige zorg innovatieleiders te bereiken over de hele provincie.

HIS founding fathers Radboud REshape Center en het Ministerie van VWS blijven betrokken bij deze nieuwe provinciale editie, in een nieuwe samenwerking met Provincie Noord Brabant. In lijn met voorgaande edities is er een hoofdthema, namelijk het oplossen van de verschillende en gecompliceerde arbeidsproblematieken binnen de zorg, en het verhogen van arbeidsproductiviteit. Specifiek zal HIS Brabant zich o.a. focussen op capaciteitsproblemen in de zorg, wat momenteel resulteert in minder tijd per cliënt. Andere thema’s waar aan zal worden gewerkt tijdens de verschillende trainingen en werksessies zijn de lagere instroom in zorgprogramma’s, meer aandacht voor medewerkers, scholing en digi-vaardigheden. Onder leiding van vaardige coaches en inspirerende gastsprekers zullen de deelnemers meegenomen worden in een intensief en concreet leertraject, om zich te ontwikkelen tot de innovatieleiders waar de zorg naar vraagt.

Meer informatie: https://healthinnovationschool.nl/brabant/

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer