De eerste nieuwsflits van 2021

Vorig jaar om deze tijd werd steeds duidelijker dat er een pandemie dreigde. Nu zitten we er alweer bijna een jaar midden in. ‘Klein maar fijn’ is nog steeds van toepassing. Samen met u hopen we natuurlijk dat de lock down en de vaccinaties hun vruchten af zullen werpen. We hebben regelmatig contact met ouders en gelukkig zien we zien dat mensen er op veel momenten in slagen om er niet alleen het beste van maken maar ook nog op allerlei nieuwe ideeën komen. Online Karaoke met tieners uit de buurt zodat de opgebouwde contacten in stand blijven. Of ouders die elkaar met enige regelmaat bellen. Ze hebben steun aan elkaar en denken samen na over oplossingen voor problemen die ze tegenkomen. Soms onder het genot van een glas wijn.

Een domein in de schijnwerpers
Zoals beloofd een nieuw domein in het spotlicht. In deze nieuwsbrief is dat domein Zorg. Een domein dat veel aandacht vraagt en tegelijkertijd vaak veel hoofdbrekens oplevert. Mensen hebbe te maken met verschillende wetten en dan ook nog vaak in moeilijk te begrijpen Nederlands want het moet juridisch waterdicht zijn. Maar er is hulp op komst, In november is gestart met online informatiebijeenkomsten over 'de zorgwetten sinds 2015 in makkelijk Nederlands'. ClientondersteuningPlus doet dit i.s.m Kansplus en in opdracht van het Ministerie van VWS. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders van een kind met een zorgvraag en andere geïnteresseerden. Deelname is kosteloos. Ook in 2021 zullen deze bijeenkomsten georganiseerd worden. Het zijn bijeenkomsten met open inschrijving en bijeenkomsten op maat voor groepen groter dan 10/12 personen. Lees hier de uitnodiging.

Vragen over Corona
Wie heeft er geen vragen over Corona of over de adviezen en regelingen? Acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben hun krachten gebundeld. Dat leidt er o.a. toe dat er op één plek veel kennisvragen over Covid 19 verzameld zijn: wetenschappelijke samenvattingen, publiekssamenvattingen én makkelijk lezen samenvattingen. U vindt het hier.

Podcastserie Mensenmensen
Terwijl ik dit schrijf zie ik dat onze eerste podcast al door bijna 300 mensen is beluisterd. We krijgen veel enthousiaste reacties. Zoals “Waardevol om de openheid te creëren om hierover van gedachten te wisselen! En “Prachtige verhalen; smaakt naar meer!”. “Gesprek over hoe anderen naar iets kijken is voor mij als ouder zo welkom!”. Dat inspireert ons natuurlijk om door te gaan. Goed nieuws voor de fans. De tweede podcast staat nu online. Die gaat over Wat als ik het niet meer kan?’ De ouders en de zus uit de eerste aflevering delen hun ervaringen en ideeën. U kunt hier klikken om te luisteren.
De derde aflevering loopt helaas vertraging op door de lock down maar we laten u weten wanneer hij in de lucht is.

Broers en zussen (brussen)
In gesprekken die we voeren komt de rol van broers en zussen vaak aan de orde. Niet alleen als het gaat over de toekomst en de rol die zij mogelijk gaan overnemen van ouders maar zeker ook over hun positie in het gezin op jonge en jong volwassen leeftijd. Veel toegankelijke Nederlandstalige boeken over deze zogenaamde ‘brussen’ zijn er niet. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor. Het ‘Broers en zussenboek’ van Anjet van Dijken is voor en door brussen geschreven. Veel ervaringen van zowel 6 tot 12 jarigen als van jong-volwassenen. Alle belangrijke thema’s komen aan de orde.

Netwerk Rondom is uitgenodigd op een brussen platform om in gesprek te gaan over het ZorgTestament. Want daar is vanuit de brussen ook veel belangstelling voor.

Club van 100
We blijven er aandacht voor vragen: het donateurschap. Groei van het aantal donateurs blijft voor ons belangrijk omdat, als we 100 donateurs hebben, we een beroep kunnen doen op een basissubsidie. Dat zou een enorme steun in de rug zijn om ons werk te blijven doen. En misschien wel ons werk uit te breiden. Wordt zelf donateur of geef een donateurschap cadeau. Over cadeau gesproken als u iemand werft, krijgt u ook van ons een cadeautje; het nieuwe boek van de Angelmanvereniging.

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer