Verstandelijk én ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien

Congres voor iedereen die werkzaam in de gehandicaptenzorg. 28 september 2018

Ongeveer tienduizend mensen in Nederland hebben een ernstige meervoudige beperking (EMB), dat wil zeggen dat ze te maken hebben met een complexe combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke beperkingen en hun hele leven lang ieder moment van de dag afhankelijk zijn van anderen.

Begeleiding en behandeling zijn gecompliceerd, mede omdat de cliënt niet met woorden kan aangeven wat hem of haar mankeert en wat hij of zij wil. Voor zorgverleners betekent dit onder meer dat zij continu alert zijn op signalen en zorgvuldig observeren, in een op de cliënt aangepast tempo handelen, en op maat ondersteunen bij stimulerende activiteiten. Tijdens dit congres krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen:

– Hoe leerde een moeder van een kind met EMB klein te kijken?
– Hoe herken je de persoonlijke beleving van je cliënt?
– Welke actuele ontwikkelingen zijn er gaande?
– Hoe kunnen we belevingsgerichte zorg duurzaam toepassen?
– Pijn signaleren is lastig; welke (nieuwe) methodes kunnen hierbij helpen?
– Waarom is menslievende professionalisering belangrijk?
– Hoe ga je om met ethische dilemma’s?
– Wat is multi-sensory storytelling?
– Welke sensorische prikkels kun je inzetten?
– Hoe kan driehoekskunde helpen de verhouding tussen ouders, professionals en cliënt te verduidelijken?

Bron: https://www.congressenmetzorg.nl/congres/verstandelijkenernstigmeervoudigbeperkt/?platform=hootsuite 

Programma

09.30 uur
Ontvangst

10.00 uur
Opening. Dagvoorzitter Marcellino Bogers

10.05 uur
Welkom. Pieter Hermsen, directeur, Severinus, Veldhoven

10.10 uur
Meer dan een wonder. Interview door Pieter Hermsen met Linda van Rooij, de moeder van Lieke
‘Meer dan een wonder’, dat stond op Liekes geboortekaartje, want we waren zo blij dat we een kindje kregen. Maar na de geboorte zakte de grond al heel snel onder onze voeten vandaan. De artsen zeiden: ‘We zien het somber in, misschien is het alleen ooit mogelijk oogcontact te maken’. We leerden al snel dat artsen er zijn voor de harde medische feiten en dat er daarnaast nog een groep zorgverleners is die samen met jou als ouder ondanks alles toch proberen kleine stapjes vooruit te zetten. We leerden om klein te kijken en zonder verwachtingen ieder stapje te vieren. Nu bijna tien jaar later heeft ze ieders verwachting overtroffen. Voor sommigen is Lieke alleen ernstig meervoudig beperkt, en dat zullen wij als ouders niet ontkennen. Maar voor ons is ze meer dan een wonder!

10.30 uur
Klein kijken naar de beleving als bron van gedrag. Dorothea Timmers Huigens, kinder- en jeugdpsycholoog-specialist, gezondheidszorgpsycholoog en pedagoog-generalist, Zevenbergen
Ook voor meervoudig beperkte kinderen en volwassenen blijft de persoonlijke beleving van het moment de bron van het gedrag. Door middel van de methode Ervaringsordening volgens is die beleving te herkennen. Deze presentatie laat je hiermee kennis maken.

10.50 uur
Het ontgonnen gebied; beschikbare kennis over mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Annette van der Putten, hoogleraar Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen
Tijdens deze presentatie komt de recente wetenschappelijke kennis over mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen aan de orde. Daarnaast komt aan bod hoe we deze kennis kunnen gebruiken binnen de ondersteuning van deze groep mensen en wordt een voorzet gegeven voor nader onderzoek.

11.10 uur
Belevingsgerichte zorg. Rob Boer, consultant, Wiesel Consultancy, Wenum Wiesel
Belevingsgerichte Zorg helpt het eigen gedrag van de medewerker en het gedrag van de cliënt te ‘lezen’. Hierin investeren is lonend voor cliënt/verwant, medewerker en organisatie, maar hoewel veel zorgorganisaties dit concept omarmen, slagen maar weinige erin het breed en duurzaam toe te passen. Hoe komt dat?

11.30 uur
Koffie- en theepauze

12.00 uur
Driehoekskunde. Chiel Egberts, orthopedagoog, Drienamiek, Apeldoorn
Driehoekskunde is een bepaalde manier van kijken naar wat er gebeurt als een mens wordt toevertrouwd aan de zorg van een professionele derde. Te lang was familie een blinde vlek voor professionals. En ouderschap zonder blinde vlek bestaat niet. Maar als beiden elkaar zien en leren samenwerken ontstaat er thermiek, een opwaartse beweging die de top van de driehoek draagt.

12.20 uur
Pijn signaleren is klein kijken, maar hoe doe je dat? Linda Weijer, fysiotherapeut, Severinus, Veldhoven
Het signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking is complexe materie. V&VN heeft een richtlijn opgesteld om kennis over pijnsignalering en pijnmanagement te vergroten. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de dagelijkse praktijk van het signaleren van pijn en op de manier waarop de richtlijn is geïmplementeerd binnen Severinus.

12.40 uur
Menslievende professionalisering. Elsbeth Taminiau, senior onderzoeker en coördinator Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking | Tranzo, Tilburg
Kwaliteit van zorg vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen een persoon met een verstandelijke beperking en de professional. Deze presentatie gaat in op menslievende professionalisering in de gehandicaptenzorg.

13.00 uur
Lunch

14.00 uur
Workshopronde 1

15.00 uur
Koffie- en theepauze

15.30 uur
Workshopronde 2

16.30 uur
Borrel

In de middag neem je deel aan twee van de volgende workshops:

W1. Klein kijken door middel van video-opnames! José Hendrikx-Leijten en Marieke van den Broek, consulenten gedragskunde, Severinus, Veldhoven
Tijdens deze workshop gaan we beelden bekijken aan de hand van de Cirkel van Contact. Dit instrument is binnen Severinus ontstaan door het vervlechten van de methodiek Meer Mens met de Contactcirkel. Je krijgt tijdens de workshop uitleg over de Cirkel van Contact en over de methode Meer Mens.

W2. Belevingsgerichte Zorg duurzaam toepassen. Rob Boer, consultant, Wiesel Consultancy, Wenum Wiesel
Belevingsgerichte Zorg helpt het eigen gedrag van de medewerker en het gedrag van de cliënt te ‘lezen’. Daardoor wordt vraaggericht werken echt mogelijk en de kwaliteit van leven van de cliënt wordt positief beïnvloed. Bovendien neemt het werkplezier van de zorgmedewerkers toe, terwijl het personeelsverloop en ziekteverzuim afnemen. En tenslotte bevordert het de efficiency. Hierin investeren is dus lonend voor cliënt/verwant, medewerker en organisatie. Veel zorgorganisaties omarmen daarom dit concept, maar weinige slagen erin het breed en duurzaam toe te passen. Hoe lukt het wel?

W3. Ethische dilemma’s. Rieneke Dash-Vorstenbosch en Eva Boer, Severinus, Veldhoven
Goed handelen is niet altijd vanzelfsprekend; vragen als ‘moet je iemand gedwongen voeding geven als diegene weigert om te eten?’ zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Daarom is het zinvol hier op een systematische manier op te reflecteren om de uiteindelijke keuze voor een bepaalde handelwijze goed te kunnen onderbouwen vanuit de waarden en normen van de betrokkenen. In deze workshop laten we je proeven aan het moreel beraad, verkennen we samen de thema’s waar je mee te maken krijgt en zoeken we naar de morele vragen die hier achter liggen.

W4. Multi-sensory storytelling. Annet ten Brug, onderzoeker/consultant, Partoer, Leeuwarden en Annette van der Putten, hoogleraar Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen
Multi-sensorisch voorlezen of multi-sensory storytelling is een voorleesmethode die is ontwikkeld in Groot-Brittannië speciaal voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. In deze workshop krijgen deelnemers kennis van deze voorleesmethode: ze leren wat multi-sensorisch voorlezen is, hoe een boek eruit ziet en hoe je deze manier van voorlezen kan toepassen in de praktijk.

W5. Ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien in de praktijk. Judith Willink-Vos, gedragskundige, Severinus, Veldhoven
Op interactieve wijze delen we tijdens deze workshop dagelijkse, praktische successen met/in de zorg, verzorging en begeleiding van bewoners met een ernstig meervoudige beperking. Wat kun je allemaal inzetten, bijvoorbeeld aan sensorische prikkels (voelen, horen, ruiken, zien)? Je krijgt tips, tops en adviezen.

W6. Kijken door een driehoeksbril: zien wat anders verborgen blijft. Chiel Egberts, orthopedagoog, Drienamiek, Apeldoorn
In de workshop wordt aan de hand van casuïstiek geïllustreerd hoe Driehoekskunde kan helpen om te verduidelijken wat er in driehoeken gebeurt en hoe begeleiders kunnen bijdragen aan het versterken van de basis in een driehoek. Afhankelijk van de inbreng van de deelnemers zal ook worden besproken hoe Driehoeksbegeleiding ingezet kan worden om vastgelopen driehoeken te ondersteunen. Casuïstiek kan ter plekke worden ingebracht, maar het is beter je (geanonimiseerde) casus vóór het congres te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

W7. Pijnherkenning. Erwin Meinders, managing director, Mentech Innovation, Veldhoven en Linda Weijer, fysiotherapeut, Severinus, Veldhoven
In de workshop gaan we verder in op het signaleren van pijn. Het klein kijken wordt verder uitgediept en nieuwe vormen van pijnsignalering, zoals gezichtsherkenning en het digitaliseren van pijnsignalen, worden besproken.

W8. Klein kijken naar de beleving als bron van gedrag. Dorothea Timmers Huigens, kinder- en jeugdpsycholoog-specialist, gezondheidszorgpsycholoog en pedagoog-generalist, Zevenbergen
Hoe herken je de persoonlijke beleving van de cliënt? Daarvoor is het nodig klein te kijken door middel van de vier basisvragen die voor de cliënt gesteld worden: is mijn lichaam veilig? Ervaar ik mijn omgeving als betrouwbaar? Ken ik de bedoelde samenhang van de situatie? Mag ik mezelf zijn en word ik daarin gekend? Het antwoord op deze vragen geeft inzicht in de beleving van de cliënt (en van mensen in het algemeen, dus ook van zichzelf) aan professionals in zorg, hulpverlening en onderwijs.

W9. Menslievende professionalisering. Lucienne Heerkens, kennismanager AWVB en Elsbeth Taminiau, senior onderzoeker en coördinatoren, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking Tranzo, Tilburg
In de theorie van menslievende zorg is het versterken van de relationele banden een voorwaarde voor goede zorg. Een menslievende beroepshouding wordt gekenmerkt door vakkennis en vaardigheden, ingebed in medemenselijke betrokkenheid. In de workshop zal in worden gegaan op de concrete vertaling naar de zorg voor mensen met EMB.

______________

Praktische informatie

Organisatie:
Dit congres wordt georganiseerd door Congressen MetZorg, i.s.m. Severinus, dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking, www.severinus.nl.

Wanneer & waar:
Het congres vindt plaats op vrijdag 28 september 2018 van 9.30-16.30 uur Congrescentrum ReeHorst te Ede. Congrescentrum ReeHorst ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Ede-Wageningen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid.

Voor wie:
Het congres is bestemd voor activiteitenbegeleiders, persoonlijk begeleiders, sociaalpedagogisch hulpverleners en medewerkers, verpleegkundigen, verzorgenden, psychomotorisch therapeuten, VG-artsen, GZ-psychologen, gedragskundigen, orthopedagogen, docenten, leden van cliëntenraden en bewonersraden en overige geïnteresseerden.

Kosten, aanmelden en (annulerings)voorwaarden:
Tot 24 augustus 2018 betaal je € 175, – excl. btw, op en na 24 augustus € 195,- excl. btw. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, een lunch, een afsluitende borrel, een congresmap en de hand-outs van de lezingen. Je kunt je aanmelden tot 21 september 2018. Bij annulering wordt € 25,- excl. btw in rekening gebracht. Annuleren kan alleen schriftelijk. Op en na 21 september is annuleren niet meer mogelijk, wel kun je je toegangsbewijs overdragen aan een ander. Meld je aan door op de blauwe knop te klikken. Als je het formulier volledig hebt ingevuld en verzonden ontvang je direct een bevestiging van je aanmelding in je mailbox. Onze algemene voorwaarden en privacyverklaring vind je hier

Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) voor vijf punten.

Informatie:
Congressen MetZorg, 030-7512487 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Datum en Tijd:
28 september, 09:30 - 16:30

Prijs met vroegboekkortingToon: €175.00 (EUR)
Prijs zonder kortingToon: €195.00 (EUR)

Locatie:
ReeHorst, adres: Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer