Lokale collectieve belangenbehartiging

Gemeenten spelen een steeds grotere rol in de bevordering van kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel de gemeenten zich primair richten op de Wmo en de Jeugdzorg, heeft het beleid vaak ook gevolgen voor mogelijkheden in en na het speciaal onderwijs en voor mensen die zorg krijgen in het kader van de Wet Langdurige Zorg.

Belangrijke thema’s hierbij zProvinciesijn de overgang van 18- naar 18+, de toegang tot en de kwaliteit van de zorg, en de uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Overal in het land zijn mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten actief in de lokale belangenbehartiging. In cliëntenraden van zorginstellingen, medezeggenschapsraden van speciaal onderwijs, adviesraden sociaal domein, in ouderinitiatieven en in afdelingen van landelijke cliëntenorganisaties. Veel van deze belangenbehartigers zijn vooral actief in de eigen organisatie en binnen het eigen domein. En met uitzondering van de mensen in adviesraden sociaal domein, is er weinig contacten met de lokale politiek.

Daarom organiseren KansPlus en Sien in het najaar van 2018 in een aantal regio’s in het land ontmoetings-bijeenkomsten voor lokale politici en belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking. Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst bij u in de regio. Voor een goede voorbereiding van de bijeenkomsten is het prettig als u zich vooraf aanmeldt. Alle bijeenkomsten zijn van 19.30 – 21.30 uur.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland met regio, datum, locatie en link voor aanmelden:

Utrecht 22 oktober 2018
Het Veerhuis, nijemonde 4, Nieuwegein
Aanmelden 22 oktober

Groningen 24 oktober 2018
Restaurant Balk, de Gast 39, Zuidhorn
Aanmelden 24 oktober

Noord Holland 25 oktober 2018
Wijkcentrum de Rekere, drechterwaard 16, Alkmaar
Aanmelden 25 oktober

Westelijk Brabant 29 oktober 2018
Stichting Zorgbelang Brabant, ringbaan-Zuid 44, Tilburg
Aanmelden 29 oktober

Noord & Midden Limburg 31 oktober 2018
Turfhoeve, midden Peelweg 1, Sevenum
Aanmelden 31 oktober

Bollenstreek / Rijnstreek 1 november 2018
Restaurant de Engel, heereweg 386, Lisse
Aanmelden 1 november


Vanuit het programma ‘Lokale Belangenbehartiging’ wat eerder uitgevoerd is zijn handige tools ontwikkeld en ervaringen opgedaan. Via de volgende links kunt u daar mer over lezen:

Pilots lokale belangenbehartiging in vier regio’s
Cursussen lokale belangenbehartiging
Webinars over lokale belangenbehartiging
Ervaringen lokale belangenbehartiging
Handreiking Zichtbaarheid
Handleiding verzamelen signalen achterban
Meldknop voor signalen uit de achterban

 

Bron: https://www.kansplus.nl/belangenbehartiging/lokale-belangenbehartiging/ 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer