ZORGORGANISATIE TEST

Zorgorganisatie test emotiemeter bij cliënten met verstandelijke beperking

Zorgorganisatie Severinus en MenTech Innovation gaan verder met de doorontwikkeling van het digitale product HUME dat emoties, spanning of pijn kan lezen bij mensen met een verstandelijke beperking of ouderen met dementie. Hiertoe hebben zij een meerjarenovereenkomst ondertekend dat inzet op validatie en implementatie van het product. Dit meldt Severinus. 

“Ik ben ervan overtuigd dat de HUME een krachtige oplossing is om mensen met een ernstige verstandelijke beperking die het niet kunnen vertellen of anderszins uitdrukken, een stem te geven. En hetzelfde geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Severinus heeft vanaf de ideefase een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheidsstudie geleverd”, aldus directeur Pieter Hermsen van Severinus. Het prototype is af en nu zal het systeem getest worden bij Severinus.

De HUME is een ondersteunend hulpmiddel dat emoties kan herkennen, maar ook pijn en spanning kan lezen. Het product komt met sensoren die in een meetband om de arm worden geplaatst. De sensoren met onder meer de hartslag, het zweetniveau en lichaamstemperatuur. Ouders en zorgprofessionals kunnen via een app aflezen hoe hun kind of patiënt zich voelt en dit stelt hen in staat om adequaat hulp of zorg te bieden.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Bron: https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/45177-zorgorganisatie-test-emotiemeter-bij-clienten-met-verstandelijke-beperking.html 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer