Een tot ziens en welkom

Vrijdag 7 december, buiten veel storm en regen, binnen bij ’t Geiteboerke in Oerle rust, tevredenheid en ook wat weemoed. Een bijzondere middag voor Stichting Netwerk Rondom. Aanleiding is de recent gesloten overeenkomst met HandicapNL. Dankzij een subsidie van hen, kan Netwerk Rondom een stevige impuls geven aan het professionaliseren van de organisatie, waardoor veel ouders en verwanten gebruik kunnen gaan maken van de dienstverlening van de Stichting.

Na jaren inzet van Gabie Conradi binnen de stichting te hebben gehad is het tijd om het stokje over te dragen. Gabie blijft als netwerk coach betrokken bij onze stichting en wenst onze nieuwe projectleider Marian Geling succes en veel plezier. Naast Gabie nemen we ook afscheid van Geert Benjamins die als netwerk coach te werk was en onze penningmeester Astrid van Tuijn.
Met een dikke bos bloemen én een Pluim als bedankje zijn ze in het zonnetje gezet. Gelukkig blijven ze allen op hun manier verbonden aan de stichting. In elk geval als ambassadeur en zo nu en dan ook voor het verrichten van hand- en spandiensten.

Maar naast een afscheid hadden we ook nieuwe mensen te verwelkomen. Een warm welkom aan onze nieuwe bestuurslid Nelleke van der Spek, penningmeester Ad Schoenmakers en onze nieuwe projectleider Marian Geling. Zij zijn allen betrokken met de stichting.

De bestuur ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Helaas door omstandigheden kon Astrid er niet bij zijn op de dag zelf. Op een ander moment kreeg ze haar welverdiende bosbloemen en pluim. 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer