Theo van Loon | Voorzitter

Theo van Loon (1950) heeft samen met zijn vrouw vijf volwassen dochters, drie kleinkinderen en woont in Den Haag. Hij heeft commerciële economie gestudeerd, gevolgd door een master sociologie. Theo heeft diverse directiefuncties bekleed in de non-profitsector en heeft als zelfstandig organisatieadviseur gewerkt.

Als directeur van het Fonds verstandelijk gehandicapten ( 2003 – 2012) - nu Handicap NL- heeft hij voor het eerst kennis gemaakt met de problematiek van ouders van kinderen met een beperking ‘De vraag ‘wie zorgt er voor mijn kind als wij er niet meer zijn’ maakt direct duidelijk hoe groot de zorg van ouders moet zijn, ook al heb ik zelf geen kinderen met een beperking. Een problematiek die me raakte. De uitdaging om, als voorzitter van Netwerk Rondom, te werken aan oplossingen voor deze ouders en hun kinderen, ben ik dan ook graag aangegaan.’

Ouders begeleiden bij de moeilijke stap om vroegtijdig de vraag ‘wie zorgt er voor….’onder ogen te zien, samen met ouders en hun kinderen te werken aan de opbouw van eigen sociale netwerken rondom hun zoon of dochter, de samenleving te betrekken in deze gezamenlijke opgave : het zijn de opgaven voor Netwerk Rondom, waaraan Theo samen met de andere bestuursleden, de projectorganisaties en tal van andere partners graag wil werken.

Theo heeft diverse bestuursfuncties, nationaal en internationaal, bekleed en is o.a. initiatiefnemer van de stichting Prokkel.

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer