Steun Netwerk Rondom

Donateur:
Netwerk Rondom is afhankelijk van giften en donaties. Het liefst verwelkomen we u als vaste donateur. Maar natuurlijk zijn ook eenmalige giften van harte welkom. Wilt u het werk van Netwerk Rondom langdurig steunen? Word dan nu vriend! U bent dat al vanaf €  20 per jaar.

Deelnemer  worden:
U kunt voor € 25,- per jaar deelnemer worden van Netwerk Rondom. U wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.  

Schenk met belastingvoordeel:
Netwerk Rondom is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Netwerk Rondom aftrekbaar zijn van de belastingen. Als u Netwerk Rondom een bedrag schenkt dat 1-10% van uw belastbare inkomen bedraagt, dan is deze gift volledig aftrekbaar.
Maar ook als u minder dan 1% van uw inkomen doneert, kunt u dit  via notarieel schenken volledig aftrekbaar maken. 
Wat houdt dit in? U doneert vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag en legt dat van tevoren vast in een notariële akte. Het vaste bedrag mag wel jaarlijks met een vast percentage stijgen.

Erfenissen en legaten
Nadenken over een testament is nooit prettig, maar wel verstandig. Met een testament beslist u zelf wat er straks gebeurt met uw erfenis. Bijvoorbeeld als u een deel wilt nalaten aan een goed doel. U kunt een goed doel tot een 'erfgenaam' maken in uw testament, of een legaat nalaten: dat is meestal een vast bedrag. Een testament of legaat moet u vastleggen bij een notaris.
Kiest u ervoor Netwerk Rondom als erfgenaam te noemen of ons een legaat na te laten, dan komt het gehele bedrag ten goede aan ons werk. Netwerk Rondom is namelijk een erkend goed doel, een ANBI, waardoor wij hierover geen successierechten hoeven te betalen.

Het bankrekening nummer is NL16 RABO 0139 8397 20 t.n.v. Stichting Netwerk Rondom. Als u bij uw bijdrage uw naam en mailadres vermeld en vriend of deelnemer, krijgt u een bericht van ontvangst van ons. En houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer