Podcast Netwerk Rondom

MensenMensen
Dit is de titel van de nieuwe podcastserie van EMB Nederland, KansPlus, Sien, de vereniging Angelman Syndroom Nederland en Netwerk Rondom. 
Deze podcastserie gaat over het leven van mensen met een (ernstig meervoudige) beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien.
Interviewer Wil Molenaar gaat daarover in gesprek met ouders en familieleden. 

Aflevering 1 Een goed leven
In deze eerste aflevering maakt u kennis met een tweetal ouders en een zus. Wat is een goed leven voor hun zus/kind met een beperking. Hoe kijken zij daar tegen aan en wat doen zijn zelf daarvoor? En hoe betrekken zij mensen in hun omgeving daarbij? Zij vertellen ook wat dit voor henzelf betekent. 

Aflevering 2 Wat als ik het niet meer kan?
De ouders en zus uit aflevering 1 praten verder over de toekomst. Wie gaat er voor zorgen dat mijn kind, later als ik het niet meer kan, een goed leven kan (blijven) leiden. Hoe hebben zij dat aangepakt?

Aflevering 3Meer mensen leren kennen
Bijna iedereen vindt het vanzelfsprekend om een paar goede vrienden te  hebben en  daarnaast veel anderen te kennen. Hoe zit dat met mensen met een beperking? Twee ouders delen hun ervaringen met interviewer Wil Molenaar.
Deze aflevering is mogelijk gemaakt door vereniging Angelman Syndroom Nederland.

Aflevering 4 Mijn mentor is er voor mij!
Er bestaan mentoren in soorten en maten. In deze podcast praat ik met mentoren die hun werk op vrijwillige basis doen in samenwerking met Mentorschap Nederland. Ik praat met Emil, 18 jaar. Hij heeft sinds 3 maanden een nieuwe mentor en wel Alisa van 24 jaar. Ik spreek ook met Karin, bijna gepensioneerd. Zij is al tien jaar familiementor van haar jongere broer. Met allen praat ik over wat het betekent om een mentor te zijn of te hebben.

Aflevering 5 Dementie
Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Dat betekent dat ook zij meer last kunnen krijgen van ouderdomsziekten zoals dementie. Zo hebben mensen met downsyndroom als gevolg van een extra chromosoom een hoge kans op alzheimer: maar liefst 75 % van hen ontwikkelt dementie in het leven.


Met dank aan HandicapNL die - naast de hierboven genoemde organisaties - deze serie mede mogelijk maakt. 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer