ZORG AAN LVB’ERS IN NOORD-BRABANT LAAT TE WENSEN OVER - 27 september '18

 

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid doen in Nederland in toenemende mate een beroep op langdurige, professionele zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Er is ook in Noord-Brabant nog weinig bekend over de oorzaken van deze groei en over de achtergrondkenmerken van deze doelgroep. Dat komt omdat ze gevoelig zijn voor psychische problemen, opgroeien in kwetsbare gezinnen en professionele hulpverlening voor aanmelding in de zorg te laat op gang komt. Dit concludeert Peter Nouwens, meldt Tilburg University.
Beter inzicht in deze doelgroepen is belangrijk om de ondersteuning en behandeling beter te kunnen afstemmen op hun persoonlijk wensen en behoeften. Zonder passende en tijdige zorg lopen ze een groot risico op bijkomende problemen, op onderbenutting van hun mogelijkheden en zelfs op maatschappelijke uitsluiting.

ZORGVRAAG GROEIT DOOR VERSCHILLENDE FACTOREN
De groeiende zorgvraag lijkt gekoppeld te zijn aan een variatie van factoren. Mensen met een LVB of zwakbegaafde mensen zijn gevoelig voor psychische problemen en groeien relatief vaak op in kwetsbare gezinnen. Ze hebben weinig vrienden en krijgen beperkte informele ondersteuning. De professionele hulpverlening voor aanmelding in de zorg komt te laat op gang en is onvoldoende afgestemd op de achtergrondkenmerken.

VERSTERK SOCIALE NETWERKEN VAN LVB'S EN ZWAKBEGAAFDEN
Nouwens beveelt een actieve en preventieve benadering binnen de publieke gezondheidszorg in Noord-Brabant aan, gericht op het vroegtijdig herkennen en beperken van condities die een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van mensen met een LVB of zwakbegaafden. De sociale netwerken van deze doelgroepen moeten versterkt worden en ontwikkeling van passende en gedifferentieerde ondersteuningsprogramma’s is nodig. Bovendien is herkenning en assessment van bijkomende problemen aanbevolen, evenals een verbetering van de toegang tot noodzakelijk zorg die ook rekening houdt met mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafden, zoals geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg.

Tot slot zou er meer aandacht moeten zijn voor de mogelijkheden voor mensen met een LVB of zwakbegaafdheid en de relatie en dialoog tussen professionals en de doelgroep.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Bron: https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/44781-zorg-aan-lvb-ers-in-noord-brabant-laat-te-wensen-over.html 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer