Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Doe er je voordeel mee, want via die aangifte krijg je mogelijk zorgkosten terug. Dit artikel beantwoordt zeven veelgestelde vragen over zorgkosten, aangifte doen en belastingvoordeel voor mensen met een lichamelijke beperking of ziekte.

Lees meer...

Aangifte inkomstenbelasting

Het is een populair onderwerp in alle soorten en maten van zorg die we in Nederland kunnen vinden: kan ik meepraten over mijn behandeling? Wat heb ik te kiezen, wat vind ik zelf dat goed bij mij past? Waar kan ik terecht en ook: waar wíl ik terecht? Er zijn veel hulpmiddelen in opkomst die de zoekende patiënt of cliënt kan helpen om zijn eigen regie te voeren, om zelf te kiezen en om voldoende kennis te krijgen om samen met de hulpverlener te beslissen over het zorgproces. 

Lees meer...

Spotlightbijeenkomst 'Eigen regie: zelf kiezen, samen beslissen'

 

Dossier, De belofte van nabijheid
Drie jaar decentralisaties in het sociale domein brachten ons nabijheid van en maatwerk in de zorg. Maar het bracht ook een tekort aan professionaliteit, democratie en solidariteit, en onterecht een leidende rol voor het povere beleidsideaal van zelfredzaamheid, betogen Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak op basis van het vandaag verschenen boek De verhuizing van de verzorgingsstaat.

Lees meer...

Decentralisaties bedreigen democratie, professionaliteit en solidariteit

Congres voor iedereen die werkzaam in de gehandicaptenzorg. 28 september 2018

Ongeveer tienduizend mensen in Nederland hebben een ernstige meervoudige beperking (EMB), dat wil zeggen dat ze te maken hebben met een complexe combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke beperkingen en hun hele leven lang ieder moment van de dag afhankelijk zijn van anderen.

Lees meer...

Verstandelijk én ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien