Vorig jaar om deze tijd werd steeds duidelijker dat er een pandemie dreigde. Nu zitten we er alweer bijna een jaar midden in. ‘Klein maar fijn’ is nog steeds van toepassing. Samen met u hopen we natuurlijk dat de lock down en de vaccinaties hun vruchten af zullen werpen. We hebben regelmatig contact met ouders en gelukkig zien we zien dat mensen er op veel momenten in slagen om er niet alleen het beste van maken maar ook nog op allerlei nieuwe ideeën komen. Online Karaoke met tieners uit de buurt zodat de opgebouwde contacten in stand blijven. Of ouders die elkaar met enige regelmaat bellen. Ze hebben steun aan elkaar en denken samen na over oplossingen voor problemen die ze tegenkomen. Soms onder het genot van een glas wijn.

Lees meer...

De eerste nieuwsflits van 2021

Tanja, de dochter van Ineke en Henk heeft het Angelman syndroom. Zij houdt ervan om buiten te zijn, vooral fietsen vindt ze heel leuk. Elleke kan niet praten en zit in een rolstoel. Omdat vader zijn gezondheid afnam, werd er een fietsmaatje gezocht. Het liep niet storm. Totdat Ineke en Henk het roer omgooiden. ‘Ik, Tanja, 35 jaar, ben een fietser. Jij ook? Zullen we samen fietsen?’. Tot hun grote verassing reageerden er deze keer wel mensen op de mini-advertentie. Hoe een ander perspectief andere oplossingen biedt.

Lees meer...

Inspirerend vrijwilligerswerk

Met ingang van 1 juni zijn er weer nieuwe richtlijnen van kracht hoe om te gaan met de coronacrises. Hierbij een handreiking voor dagbesteding in de gehandicaptenzorg. Deze handreiking is ontwikkeld door de VGN in samenwerking met het platform dagbesteding van de VGN, Iederin, LFB, LSR, Kansplus, Per Saldo, NVAVG, NVO en de Federatie Landbouw & Zorg en de BVKZ. De paragraaf over vervoer is afgestemd met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Lees meer...

Nieuwe richtlijnen omgaan met corona

Ouders van zorg-intensieve kinderen lopen tegen problemen aan nu Nederland door de uitbraak van het coronavirus al weken in een ‘intelligente lockdown’ zit. Door de sluiting van de dagopvang hebben ouders veel meer zorgtaken en zijn benodigde beschermingsmiddelen soms lastig te verkrijgen. Volgens Illya Soffer, directeur van Ieder(in), de belangenvereniging voor mensen met een beperking, loopt de druk op deze ouders enorm op.

Lees meer...

“Druk op ouders van zorg-intensieve kinderen loopt enorm op”

Het bestuur van Netwerk Rondom wil gaan verjongen en verfrissen. Daarom gaan we gericht op zoek naar nieuwe bestuursleden en hopen in dit jaar tot een nagenoeg geheel nieuw bestuur te komen. De penningmeester zal niet vervangen worden omdat hij sinds kort zijn functie uitoefent. Het zou ideaal zijn als het bestuur uit evenredig aantal mannen als vrouwen bestaat. Wij hopen dat de wisseling van de diverse bestuursleden glijdend zal zijn, zodat er zoveel mogelijk kennis kan overgedragen worden.

Lees meer...

Uit het bestuur

Respijtzorg bewust niet goed door gemeenten geregeld.
Voor veel gemeenten is slechte toegang tot respijtzorg bewust beleid. Gemeenten zijn bang voor een onbeheersbare vraag als de deur voor een adempauze voor mantelzorgers wijder wordt opengezet. Een slechte toegang zien gemeenten als het beste middel om de vraag te beheersen. Ook speelt mee dat niet gemeenten, maar vooral zorgverzekeraars financieel profiteren van de preventieve inzet door gemeenten.

Lees meer...

Bent u alert op waar u recht op heeft?

Mishandeling van ouderen is een verborgen probleem. Het komt meer voor dan we denken. Zeker nu ouderen langer thuis blijven wonen. Maar ook in verpleeghuizen komt het voor. Wat we zien is maar het topje van de ijsberg. Er zijn vele vormen van ouderenmishandeling, die vaak in combinatie plaatsvinden. Het kan gaan om lichamelijk geweld, het opzettelijk toedienen van teveel medicijnen, psychisch geweld en/of financiële uitbuiting.

Lees meer...

Workshop 31 maart: Ouderenmishandeling: je ziet het pas als je het gelooft

De medewerkers Jeugd van Zorgbelang Brabant|Zeeland krijgen door hun dagelijks contact met jongeren veel signalen binnen van knelpunten in de jeugdhulp. De belangrijkste 12 signalen heeft Zorgbelang Brabant|Zeeland samengevat. Maar wat kunnen en doen wij met deze signalen? Hoe gebruiken wij de signalen om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren? Wat vinden jongeren er zelf van en hoe kunnen wij hen betrekken bij ontwikkelingen in de jeugdhulp die voor hen van cruciaal belang zijn?

Lees meer...

Workshop 18 februari: Signalen uit de jeugdhulp, wat kun je ermee?