Het bestuur van Netwerk Rondom wil gaan verjongen en verfrissen. Daarom gaan we gericht op zoek naar nieuwe bestuursleden en hopen in dit jaar tot een nagenoeg geheel nieuw bestuur te komen. De penningmeester zal niet vervangen worden omdat hij sinds kort zijn functie uitoefent. Het zou ideaal zijn als het bestuur 40/60 uit mannen en vrouwen bestaat. Omgekeerde verhouden is ook prima. Wij hopen dat de wisseling van de diverse bestuursleden glijdend zal zijn, zodat er zoveel mogelijk kennis kan overgedragen worden.

Bestuursleden van Netwerk Rondom zijn ouder van, dan wel hebben goede affiniteit met verstandelijk gehandicapten en de problematiek waarvoor ouders gesteld zijn.

Interesse? Vraag dan de profielschets bij voorzitter Theo Magermans.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit het bestuur

Respijtzorg bewust niet goed door gemeenten geregeld.
Voor veel gemeenten is slechte toegang tot respijtzorg bewust beleid. Gemeenten zijn bang voor een onbeheersbare vraag als de deur voor een adempauze voor mantelzorgers wijder wordt opengezet. Een slechte toegang zien gemeenten als het beste middel om de vraag te beheersen. Ook speelt mee dat niet gemeenten, maar vooral zorgverzekeraars financieel profiteren van de preventieve inzet door gemeenten.

Lees meer...

Bent u alert op waar u recht op heeft?

Mishandeling van ouderen is een verborgen probleem. Het komt meer voor dan we denken. Zeker nu ouderen langer thuis blijven wonen. Maar ook in verpleeghuizen komt het voor. Wat we zien is maar het topje van de ijsberg. Er zijn vele vormen van ouderenmishandeling, die vaak in combinatie plaatsvinden. Het kan gaan om lichamelijk geweld, het opzettelijk toedienen van teveel medicijnen, psychisch geweld en/of financiële uitbuiting.

Lees meer...

Workshop 31 maart: Ouderenmishandeling: je ziet het pas als je het gelooft

De medewerkers Jeugd van Zorgbelang Brabant|Zeeland krijgen door hun dagelijks contact met jongeren veel signalen binnen van knelpunten in de jeugdhulp. De belangrijkste 12 signalen heeft Zorgbelang Brabant|Zeeland samengevat. Maar wat kunnen en doen wij met deze signalen? Hoe gebruiken wij de signalen om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren? Wat vinden jongeren er zelf van en hoe kunnen wij hen betrekken bij ontwikkelingen in de jeugdhulp die voor hen van cruciaal belang zijn?

Lees meer...

Workshop 18 februari: Signalen uit de jeugdhulp, wat kun je ermee?

 

Inleiding:
‘Wie zorgt er voor mijn kind als ik er niet meer ben’ is een vraag waar veel ouders met een (volwassen) kind met ernstig meervoudig beperkingen van wakker kunnen liggen. Netwerk Rondom helpt door samen met ouders een ZorgTestament te maken. Allerlei onderwerpen komen daarbij langs. Het sociale netwerk is daarbij misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp van gesprek. In presentaties en workshops komen heel veel vragen en mogelijke antwoorden aanbod.

Lees meer...

21 maart bijeenkomst: Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan? En hoe organiseer ik dat?

Het is een jaar geleden dat ik – naast mijn werk bij Stichting Prokkel - aan de slag ben gegaan bij Netwerk Rondom. Een organisatie, opgezet door ouders, die een aanpak heeft ontwikkeld voor ouders met een kind met een (ernstige) verstandelijke beperking, die zich afvragen ‘wie neemt de zorg voor mijn kind over als ik het niet meer kan’. Een vraag die blijft spoken, ook als hun kind in een zorginstelling of bij een ouderinitiatief woont.

Lees meer...

Kerstwens: twee kanten van de zelfde medaille 2019

Informatie en tips voor ouders die namens hun kind behandelbeslissingen moeten nemen
De meeste ouders van een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking komen meer dan eens voor een medische beslissing te staan ten behoeve van hun kind. Wat kan en mag je als ouder/verzorger? Wat kan en mag een arts? Hoe ga je samen in gesprek en wat zegt de wet hierover?

Lees meer...

Als je kind niet zelf kan beslissen

Stand van zaken
Op 21 mei 2019 nam de Eerste Kamer de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten aan als hamerstuk (Wmcz 2018). De Wmcz 2018 gaat er nu dus echt komen. Hij vervangt de oorspronkelijke Wmcz uit 1996. Dit is goed nieuws voor LOC en veel cliëntenraden die hard gewerkt hebben om de wet zo snel mogelijk aangenomen te krijgen.

Lees meer...

De nieuwe Wmcz

Dinsdag 21 mei 2019 was een gedenkwaardige dag voor cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers in de zorgsector. De Eerste Kamer “aanvaarde” (zoals de voorzitter dat noemde) het wetsvoorstel WMCZ 2018 van de Regering. Een half jaar na het moment van aanvaarding door de Tweede Kamer. Hierdoor zal na 23 jaar de huidige WMCZ gaan vervangen worden. 18 jaar geleden was het al de bedoeling – na een eerste evaluatie – dat de wet vervangen moest worden, maar verschillende keren sneuvelden wetsontwerpen.

Lees meer...

Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) door Eerste Kamer aanvaard