WAAROM EEN ZORGTESTAMENT?

Wat gebeurt er met de zorg voor mijn kind als ik er niet meer ben? Dit is een vraag die ouders van kinderen met een (verstandelijke) beperking steeds vaker stellen. Basisvoorzieningen zijn vaak wel geregeld, maar de zorg die u als ouder verleent is van een andere aard en is zeker zo belangrijk!

Omdat ook deze kinderen hun ouders tegenwoordig steeds vaker overleven, is het belangrijk als ouder na te denken over hoe er later met uw kind wordt omgegaan. Hoe worden de zaken die u als ouder belangrijk vindt voortgezet en wie kunt u vragen daarbij te helpen?

Misschien heeft u het idee dat u er alleen voor staat, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er zijn vast familieleden, vrienden of kennissen met wie u een netwerk rondom uw kind kunt vormen, of misschien al vormt. Wellicht zijn er zelfs mensen die u nu nog niet kent, maar die wel graag zouden willen helpen.  Aan de andere kant kan het zo zijn dat er al een groot netwerk gevormd is, en vraagt u zich af wie u waarvoor het beste kunt vragen. Ook daar is heZorgTestament een handig hulpmiddel voor. Wij helpen mee uw netwerk te inventariseren, eventueel uit te breiden en vast te leggen. Op deze manier kijken er mensen – vanuit een ouderrol - met uw kind mee, ook als u er zelf niet meer bent.

Het ZorgTestament en de 12 domeinen 
Netwerk Rondom heeft alle facetten van het leven van uw kind ondergebracht in afzonderlijke domeinen. Alle domeinen samen vormen het ZorgTestament, het document dat Netwerk Rondom heeft ontwikkeld om de ondersteuning van het leven van uw kind zo nauwkeurig en volledig mogelijk vast te leggen. Bestaande documenten, zoals het zorgplan en persoonlijk ontwikkelingsplan, maken er ook onderdeel van uit. 

Het ZorgTestament als dossier 
Het ZorgTestament is een compleet dossier waar alles in staat waarop toegezien moet worden: persoonlijke gegevens, een omschrijving van uw kind, normen en waarden van het gezin, alle uitgewerkte zorggebieden en een beschrijving van het te onderhouden sociale netwerk rondom uw kind.

Het ZorgTestament als regiedocument 
Voor de Netwerkcoach en de Netwerkspil fungeert het ZorgTestament als blauwdruk bij het aansturen van de zorgverleners en vrijwilligers en bij het toetsen van het welzijn van uw kind. Bovendien is het een uitstekende leidraad bij toekomstige beslissingen die genomen moeten worden als gevolg van een veranderende samenleving of veranderingen in de persoonlijke situatie.

Het ZorgTestament als checklist 
Door de vaste structuur is het ZorgTestament een erg geschikt instrument om het leven van uw kind goed in kaart te brengen. Met het doorlopen van alle domeinen en de bijbehorende criteria - zoals bij een checklist weet u nagenoeg zeker dat er geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.

Het ZorgTestament als dynamisch document 
Omdat veel dingen veranderlijk zijn, zoals maatschappelijke ontwikkelingen, persoonlijke omstandigheden, e.d. moet ook het ZorgTestament dynamisch zijn. Het is daarom belangrijk om het Zorgtestament regelmatig te evalueren en eventueel te wijzigen.

 

 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer