(Wat is een) ZorgTestament

Een ZorgTestament. Dat klinkt als een zwaar iets. 

Het woord testament gebruiken we echter bewust.

Waar in een ‘gewoon’ testament vastgelegd wordt hoe uw bezittingen verdeeld worden onder uw erfgenamen, regelt een ZorgTestament dat wat betreft uw zorgbehoevende dierbare.
In een zorgtestament legt u vast hoe de zorg vorm moet krijgen en wie daar bij betrokken zijn, die zorg verlenen. Namens u. Zoals u dat wilt.

Het vastleggen betreft praktische en formele zaken maar ook leuke dingen. Gaat u bijvoorbeeld vaak met de zorgbehoevende naar een dierentuin of theater? Of elke week een patatje eten? Dan kunt u dat opnemen in een ZorgTestament waardoor het blijft gebeuren.
Zo’n ZorgTestament verlost u wellicht van gepieker omdat geregeld is hoe het moet als u er niet meer bent.
Uiteraard gebeurt dat vastleggen in overleg met degenen die u in uw ZorgTestament noemt.

En zoals een gewoon testament gewijzigd kan worden, pas definitief wordt na overlijden, zo geldt dat ook voor een ZorgTestament.

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer