Een zorg minder

De start van onze organisatie ligt in het zoeken naar een antwoord op de vraag "Wie neemt mijn rol als ouder over als ik dat niet meer kan of als ik er niet meer ben?". Wij stelden ons deze vraag omdat we zelf een kind met een (ernstig meervoudige) verstandelijke beperking hebben. Als ouder blijf je vaak veel uren besteden aan de ondersteuning van je kind met een beperking. Dat is logisch omdat je je als ouder je verantwoordelijk voelt, je houdt van je kind en dus blijf je vele zaken als vanzelfsprekend doen.Tot in lengte van jaren als het gaat om een kwetsbaar kind met een verstandelijke beperking.

De komst van een kind met een (ernstige)beperking zet het leven van ouders (en familieleden) op zijn kop. Ineens ziet de toekomst er anders uit en is opvoeden geen tijdelijke zaak meer. Dat voorbereiden en omgaan met een ander toekomstperspectief is lang niet altijd eenvoudig. Maar met hulp van de omgeving is het mogelijk hier goed mee om te gaan. Zowel in het belang van degene die een beperking heeft als in het belang van ouders en andere familieleden is het verstandig hier zo open mogelijk in te staan en mensen in de omgeving de gelegenheid bieden mee te denken en mee te helpen. 

Maar wat als je het als ouder niet meer zelf kunt doen? Wie neemt het dan van je over? Hoe worden zaken die je als ouder belangrijk vindt en waar je kind aan hecht, voortgezet? En wat is dat dan precies? En wie houdt daar oog op? In de afgelopen tien jaar hebben we daar met elkaar aan gewerkt. We hebben een aanpak ontwikkeld. We hebben trainingen ontwikkeld en we hebben een organisatie opgezet. 

Daarmee kunnen wij u - ouders én kind - helpen het netwerk rondom uw kind te inventariseren en vast te leggen. Zonder dat u de regie verliest. Ook als u er niet meer bent. En dat is een hele zorg minder.

ANBI Status
Netwerk Rondom is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen met ANBI-status hebben geen winstoogmerk en zetten zich voor minimaal 90% in voor het algemeen belang en zijn daarmee van bijzondere maatschappelijke waarde. Hier vindt u het bestuursverslag en de jaarrekening van 2018

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer