Werkboek

Het ZorgTestament helpt bij het in kaart brengen van het leven van uw kind met een (verstandelijke) beperking. Aan de hand van het ZorgTestament kunnen mensen in de omgeving van uw kind de zorg overnemen op het moment dat u zelf niet (meer) in staat bent om dat te doen.
Natuurlijk vult iedereen op zijn eigen manier de zorg in, maar het is fijn als diegenen die de zorg - al dan niet tijdelijk - overnemen zo veel mogelijk achtergrondinformatie hebben van zowel u als van uw kind.

Wie de mensen zijn die dit netwerk vormen is lang niet altijd duidelijk. Misschien heeft u het idee dat er meer mensen nodig zijn en kan het ZorgTestament helpen daarover na te denken. Het kan ook zo zijn dat er volop ondersteuning aanwezig is, maar dat er meer behoefte is aan structuur en taakverdeling. Ook daar is het ZorgTestament heel handig voor.

Daarnaast biedt het ZorgTestament handvatten bij het bespreekbaar maken van allerlei zaken die spelen in het leven van uw kind met een (verstandelijke) beperking. Er zijn onderwerpen die met uw kind zelf besproken dienen te worden, maar ook zaken die u met andere familieleden en mensen uit uw omgeving kunt bespreken. Ook behandelt het onderwerpen zoals begeleiding en juridische vertegenwoordiging.

Om het ZorgTestament op te stellen is er een eenvoudig Werkboek ontwikkeld. 
Dit werkboek bevat de 12 domeinen die samen het ZorgTestament vormen. De 'enkelvoudige' versie kunt u hier downloaden. 

Er bestaat ook een uitgebreidere versie van het werkboek. Van elk domein vindt u een uitgebreide vragenlijst. Deze versie krijgt u als u donateur wordt van de stichting. De kosten daarvan zijn € 25,- per jaar, zie ook elders op deze website. 

Het ZorgTesament is uw docuement. Als u wilt, kunt u aan de slag met de enkelvoudige versie. We adviseren om te beginnen bij het onderwerp dat op dit moment het meest relevant is voor uw situatie. Dat is vaak het gemakkelijkst en waarschijnlijk heeft u er ook het meeste baat bij. Verder raden wij aan om goed na te gaan waar alle informatie bewaard wordt. Digitaal kan heel handig zijn, maar het is wel belangrijk dat deze privacygevoelige informatie ook privé blijft.

Het ZorgTestament is een dynamisch document. Het is goed om het eens in de zoveel tijd door te nemen en te kijken of er zaken veranderd zijn. U kunt dit moment ook aangrijpen om het te bespreken met mensen die u zou willen betrekken of hebt betrokken bij de het netwerk rondom uw kind.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of meer informatie zou willen.
En natuurlijk verwelkomen wij u graag als donateur. 

 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer