Het ZorgTestament

Als uw kind ouder wordt weet u dat mensen handvatten nodig hebben om met uw kind om te gaan. Als u zelf ouder wordt is het fijn als mensen die de zorg voor uw kind overnemen, dat doen vanuit uw gedachten en opvattingen. En - vooral later - ook om te weten welke zaken u belangrijk vond, welke koers u voor ogen had. Daarnaast zijn er praktische zaken om over na te denken en te regelen. Een video van Gabie die ervaring heeft met het ZorgTestament.

Het ZorgTestament bestaat uit 12 verschillende domeinen. Elk domein bestaat uit verschillende vragen. Door deze te beantwoorden geeft u aan wat u belangrijk vindt. Als alle 12 domeinen zijn ingevuld hebt u een document met adviezen die mensen in het sociale netwerk van uw kind als leidraad kunnen gebruiken. Voor nu en voor later.

Het ZorgTestament

 1. Is een levend document, u kunt het aanpassen wanneer u wilt
 2. Is van u, u bepaalt zelf welke domeinen u invult
 3. Helpt om overzicht te krijgen
 4. Helpt om zaken bespreekbaar te maken
 5. Helpt om het sociaal netwerk rondom uw kind te vergroten
 6. Helpt om de eigen regie van uw kind te vergroten
 7. Kunt u op elk gewenst moment mee beginnen
 8. Helpt zaken te regelen voor het kind, nu en ook als de ouders er niet meer zijn.  “Moet de kamer van Jan persoonlijk zijn ingericht?” Moeder: “Ja natuurlijk, net zoals nu” Dochter: “Wat bedoel je daar dan precies mee?”
 9. Het ZorgTestament is een persoonlijk document met informatie van uzelf over uw kind.
 10. Het ZorgTestament is bestemd voor mensen uit het netwerk van uw kind. Voor mensen die delen van uw taak overnemen.
 11. Het ZorgTestament bevat 12 domeinen. Heeft iedereen toegang tot alle 12 domeinen?
 12. Het ZorgTestament moet duidelijk aangeven wat u bedoelt.

Netwerk Rondom kan u helpen met het opstellen van het ZorgTestament.

Introductie workshop ZorgTestament
Een workshop van 3 uur (inclusief pauze) waarin u samen met 4 tot 8 anderen ouderparen kennismaakt met het ZorgTestament. Wat valt onder de verschillende domeinen, hoeveel informatie heb ik daarover en hoe belangrijk is dit onderwerp voor ons zijn vragen waarmee u aan de slag gaat. Kijk onder agenda voor bijeenkomsten bij u in de buurt.

Voor meer uitleg kan een Kennismakingsgesprek plaats vinden bij u thuis. Een gesprek van 2 uur waarin een netwerkcoach samen met u het ZorgTestament bespreekt. 

Neem gerust contact op voor vragen of andere zaken.

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer