Het invullen van het ZorgTestament

Een ZorgTestament, dat klinkt als een zwaar iets. Het woord testament gebruiken we echter bewust. Waar in een ‘gewoon’ testament vastgelegd wordt hoe uw bezittingen verdeeld worden onder uw erfgenamen, regelt een ZorgTestament dat wat betreft uw zorgbehoevende dierbare. In een zorgtestament legt u vast hoe de zorg vorm moet krijgen en wie daar bij betrokken zijn, die zorg verlenen.

Netwerk Rondom werkt samen met ervaringskenniscentrum (Sch)ouders. De site bood een online invul mogelijkheid. Deze mogelijkheid is helaas vervallen. Hieronder vindt u een overzicht van de domeinen en vragen die daarbij horen. U kunt het volledige ZorgTestament  door lid te worden. De kosten zijn € 25,- per jaar. 

Het vastleggen betreft praktische en formele zaken maar ook leuke dingen. Een ZorgTestament verlost u wellicht van gepieker omdat geregeld is hoe het moet als u er niet meer bent. Hieronder een aantal vragen die in een ZorgTestament kunnen worden opgenomen: 

1. Wie ben ik?
Informatie over uw kind incl. persoonlijke gegevens en belangrijke momenten in het levensverhaal van uw kind. Hoe ziet u dat het goed met jouw kind gaat? 

2. Wonen
Informatie over uw kind incl. persoonlijke gegevens en belangrijke momenten in het levensverhaal van uw kind. Is het noodzakelijk dat er een gemeenschappelijke ruimte is in de woning van je kind? 

3. Zorg
Informatie over begeleiding en ondersteuning incl. kwaliteit. Vanuit welke zorgvisie werkt de instelling die uw kind ondersteunt? Wat zijn speciale aandachtpunten?

4. Medische zorg
Wat speelt er m.b.t de lichamelijke gezondheid van uw kind? Is er een medische paragraaf in het zorgplan van uw kind en wat zijn afspraken over medicijngebruik? 

5. Ethiek
Welke waarden en normen zijn voor u belangrijk? Welke levensbeschouwing heeft u? Welke rol speelt seksualiteit in het leven van uw kind? 

6. Toekomstplanning
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van uw kind? Wat zijn uw dromen voor de toekomst van uw kind? Hoe zie u de betrokkenheid van uw kind bij uw afscheid? 

7. Hobby en vrije tijd
Waar geniet uw kind van? Is er een activiteitenschema van afspraken of hobbies? Zijn er lidmaatschappen?

8. Wettelijke vertegenwoordiging
Wat is het belang van juridische bescherming? Wie gaat u vragen om als wettelijk vertegenwoordiger op te treden?

9. Werk/dagbesteding
Hoe vult uw kind door de week zijn of haar dag? Hoeveel dagdelen heeft uw kind werk/dagbesteding nodig? 

10. Erven en schenken
Hoe staat het met schenken of nalaten? Als u meer kinderen hebt: regelt u voor al uw kinderen hetzelfde? 

11. Inkomsten en uitgaven
Wat komt er maandelijks binnen en wat gaat er uit? Wie beheert de inkomsten van uw kind?   

12. Sociale netwerken
Die van uw kind, die van u zelf. Wie zijn in het leven van uw kind belangrijk? Wat verwacht u van mensen in het netwerk rondom uw kind? 

Ter Afronding
Een ZorgTestament is een dynamisch document. Het is nooit KLAAR. U legt niets voor altijd vast. Wel geeft het een duidelijke richting aan, waar mensen die in het netwerk rondom uw kind (delen van) uw taken als ouder willen overnemen.

Het biedt ook houvast voor de toekomst. Die toekomst kan en zal er anders uitzien dan op het moment dat de zorgvelden werden ingevuld.  

Wat maakt dit toch tot een belangrijk document?  U hebt verschillende onderwerpen bespreekbaar gemaakt, wellicht met uw partner, met uw kind of met anderen in uw omgeving en de omgeving van uw kind. U hebt aan de hand van de verschillende onderwerpen nagedacht, zo mogelijk besproken en op papier gezet. De mensen die iets willen betekenen voor uw kind, staan daardoor niet met lege handen. Zij voelen  en lezen voor welke zaken er zeker aandacht moet zijn.  Daarmee hebben ze een handvat voor nu en ook voor later, als u als ouder er niet meer bent.

Als u alle zorgvelden compleet invult, dan heeft u een volledig ZorgTestament voor uw kind. Het invullen van een ZorgTestament kan veel van u vragen. Netwerk Rondom biedt verschillende mogelijkheden. Zo zijn er workshops, dan kunt u samen met een aantal andere ouders, de verschillende onderwerpen bespreken. Ook kunt u ondersteuning krijgen van een vrijwilliger. Voor meer informatie zie www.netwerkrondom.nl
 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer